Případová studie z pediatrie

Dřív trvalo objednání prevencí až 3 dny, nyní jen 15 minut

Doktorka Dostálová využívá kompletní řešení Emmy. Software v ordinaci vyřešil složitý proces zvaní pacientů na preventivní prohlídky i změnu nevyhovujícího termínu. Emmy po necelých 2 měsících od zavedení využívá čtvrtina pacientů.  

Telefonní linky díky tomu zůstávají volné a dovolají se i rodiče, kteří řeší akutní případy.


Zora Dostálová působí jako dětská lékařka už více než 25 let, z toho posledních devět let provozuje vlastní praxi v Praze. Zaměstnává dvě zdravotní sestry a má nadstandardně velký obvod – celkem 1850 pacientů.

MUDr. Zora Dostálová, PLDD

Podívejte se, jak Emmy pomáhá v ordinaci praktické lékařky.

„Pacienti jsou z Emmy nadšení a já na jedno kliknutí přeobjednám celé odpoledne.“

MUDr. Jana navrátilová

MUDr. Zora Dostálová má díky softwaru Emmy klid na práci. Objednání i přeobjednání pacientů probíhá on-line a telefon je volný pro akutní případy.

„Přeobjednávání pacientů byla dřív katastrofa. Teď si rodiče dětí v Emmy jednoduše vyberou nový termín a telefonní linka zůstává volná pro akutní případy.

Pozorujeme také úbytek zmeškaných termínů až o 50 % díky automatické připomínce, kterou Emmy posílá.”

MUDr. Zora Dostálová
praktická lékařka pro děti a dorost v Praze

Před Emmy: nepřetržitě zvonící telefony

Objednávání pacientů dřív bylo katastrofa,“ popisuje doktorka Dostálová. Datum a čas preventivní prohlídky sestra každé dva roky rodičům dětí starších 3 let posílala ručně e-mailem. Spoustě z nich ale termín nevyhovoval.

Ještě komplikovanější to bylo u kojenců. Rodiče dětí do 1 roku dostanou termín další preventivní prohlídky ihned při návštěvě ordinace. „Ale většinou jim do toho něco vleze – jednou nemůže maminka, protože jde k jinému doktorovi. V úterý mají plavání a ve středu po obědě miminko spí…,“ vyjmenovává pediatrička nejčastější důvody.

Přeobjednání požaduje až třetina pacientů, přičemž jeden takový telefonát sestře zabral minimálně pět minut. „Neskutečně nás to zdržovalo. Navíc se k nám do ordinace nemohli dovolat rodiče, kteří řešili akutní problém,“ vzpomíná.

Paní doktorku Dostálovou navíc při prohlídkách telefonování rušilo, i když ona sama hovory nevyřizovala: „V ordinaci jsme se se sestrami často překřikovaly a nemohla jsem se plně soustředit na pacienty.“

Nezřídka také docházelo k tomu, že se pacienti na termín prohlídky vůbec nedostavili. V tom případě sestra zvedla telefon a složitě s rodiči hledala nový termín.

Podívejte se, jak Emmy pomáhá v ordinaci praktické lékařky.

„Pacienti jsou z Emmy nadšení a já na jedno kliknutí přeobjednám celé odpoledne.“

MUDr. Jana navrátilová

Před spuštěním Emmy ordinace musela trávit mnoho času na telefonu objednáváním a přeobjednáváním pacientů.

Sestra na neschopence urychlila pořízení Emmy

Emmy doktorce Dostálové padla do oka už na podzim. „Na Kongresu primární péče jsem se dala do řeči s panem Youngem z Emmy a líčila mu komplikace s objednáváním a přeobjednáváním pacientů,“ vzpomíná doktorka.

Do té doby slýchala jen o telefonních automatech. „Voiceboty by naše strasti s přetíženými telefony nevyřešily. Potřebovala jsem komplexní systém, který toho zvládne mnohem víc,“ objasňuje, proč se ji zaujala právě Emmy.

Rozhodnutí pořídit si Emmy urychlil odchod jedné ze sester na šestitýdenní neschopenku. „Věděla jsem, že bychom nápor telefonátů, organizaci prohlídek a očkování nezvládly. Proto jsem okamžitě kontaktovala pana Younga, zhlédla webinář a Emmy objednala,“ popisuje pediatrička.

Přizpůsobení Emmy na míru

S upravením požadavků podle zaměření ordinace Emmy počítá a dokáže se přizpůsobit nejen pediatrii, ale i dalším specializacím (např. urologii). Umožňuje také přizpůsobení strukturovaných dotazníků a frází.

Výběr požadavků v rozhraní Emmy pro pediatrickou ordinaci v Praze.
Emmy lékařům nabízí 56 přednastavených frází, které jsou rozděleny do kategorií podle typu odpovědi. Fráze si mohou upravit nebo vytvořit své vlastní.

„Emmy dokáže spoustu věcí a stále se zdokonaluje,” líčí. „Většinu úkonů v ní zvládnu nastavit sama. Pokud jde o něco komplexnějšího, zkonzultuji to s panem Youngem. Na dotazy reaguje bleskurychle, je trpělivý a vždycky přijde s nejefektivnějším řešením.

Mladší zdravotní sestra se v softwaru Emmy naučila plnohodnotně pracovat během týdne. Ovládání pro ni bylo jednoduché a intuitivní. Druhou zdravotní sestru do používání Emmy lékařka nenutí: „V červnu odchází do důchodu, technologie jí jsou cizí a i když aktuálně Emmy aktivně ovládá jen jedna ze sester, v ordinaci nám to neskutečně ulevilo.

Rodiče Emmy znají od svých praktiků

Lékařka všem rodičům poslala hromadný e-mail se sdělením, že ordinace nově využívá Emmy. Kromě toho se stejnou informaci dozvěděli:

  • na webových stránkách,
  • v čekárně z letáků a monitoru pro načítání zdravotních kartiček
  • i při telefonickém kontaktu s ordinací.

„Emmy má perfektně zpracované materiály pro informování pacientů, kterými jsme se nechali inspirovat i v naší ordinaci, pochvaluje si lékařka.
 
Překvapilo mě, že spousta rodičů už Emmy má u svých praktiků,“ popisuje doktorka. V rozhraní Emmy pak požádají, aby mohli zastupovat své dítě. Poté v profilu kromě svého jména uvidí i jména svých dětí, za které komunikují s ordinací.

O zastupování dítěte rodiče požádají ordinaci přímo v Emmy.

Objednávání on-line na konkrétní čas oceňují i ti, kteří Emmy ještě neznali: „Určitě v tom hraje roli, že jsou to mladší ročníky a ovládají počítač i telefon bez problémů, nejstarší tatínek v naší ordinaci se narodil v roce 1960.“ 

icon skupina

Podívejte se, jak Emmy pomáhá v ordinaci praktické lékařky.

„Pacienti jsou z Emmy nadšení a já na jedno kliknutí přeobjednám celé odpoledne.“

MUDr. Jana navrátilová

Ordinace pozoruje úbytek zmeškaných termínů až o 50 % díky automatické připomínce, kterou Emmy posílá.

Konec obepisování a obvolávání pacientů

Emmy splnila hlavní očekávání: zjednodušila proces objednávání. „Na preventivní prohlídky zveme zhruba 60 dětí měsíčně. Sestra dřív 2 až 3 dny v měsíci seděla u počítače a rozesílala e-maily s pozvánkou každému zvlášť. A následně trávila hodiny přeobjednáváním,“ vzpomíná doktorka.

Když jsem teď poprvé hromadně objednávala pacienty, kteří další měsíc dovrší lichý rok, zabralo mi to zhruba čtvrt hodiny,“ pochvaluje si funkci hromadného objednávání. „Vyberu si skupinu pacientů k objednání a Emmy jim odešle e-mailovou pozvánku na konkrétní čas. Když jim termín nevyhovuje a jsou registrovaní v Emmy, rovnou se přeobjednají. Pokud Emmy nemají, zavolají nám do ordinace a my je poprosíme, aby se v ní zaregistrovali,“ objasňuje nový systém fungování.

U každé prohlídky se sestra zeptá rodičů na platnost telefonního čísla a e-mailu. Díky tomu je databáze kontaktů stále aktuální. „Skvělé je, že rodičům Emmy posílá upozornění na prohlídku 3 dny a 1 den předem. Díky tomu pozorujeme úbytek zmeškaných termínů až o 50 %, a to i přestože připomínka čas od času skončí ve spamu,“ říká lékařka. Kromě e-mailů Emmy pacientům umí rozesílat také hromadné SMS zprávy.

Stejným způsobem Emmy pomáhá například i při zvaní pacientů na povinné očkování v 10 letech proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně.

Telefon v ordinaci zůstává jako hlavní komunikační kanál pro akutní případy i po zavedení Emmy. Všechno ostatní řeší nový software.

Další přínosy Emmy

V barevně rozlišeném a přehledném kalendáři doktorka Dostálová vidí všechny objednané pacienty i důvod jejich návštěvy: „Hned vím, co mě ten den čeká a nemusím to složitě dohledávat na několika místech.“ Navíc do systému může nahlédnout klidně i z domu mimo pracovní dobu. Stačí jí k tomu internetový prohlížeč.

Flexibilní nastavení Emmy doktorka Dostálová využila při plánování prohlídek tříletých a pětiletých dětí. „Děti v tomto věku nespolupracují a komunikace s nimi bývá náročná. Proto nám Emmy domluví maximálně jednu takovou preventivní prohlídku denně.

Lékařka si chválí také lepší využití ordinační doby: „Před zavedením Emmy se stávalo, že zdravotní sestry na poslední půlhodinu už neobjednaly žádného pacienta, protože chtěly odejít domů brzy,“ vzpomíná doktorka Dostálová. „Když jsem je na to upozornila, vydrželo jim to vždycky maximálně týden. Situaci vyřešila až Emmy,“ hodnotí.

Rozvržení ordinační doby má ve svých rukou od zavedení Emmy pouze lékařka. Denně tak odbaví více pacientů, protože ordinuje až do konce otevírací doby.

Emmy v ordinaci pomohla i s covidovými izolacemi. „Vytvořila jsem si strukturovaný dotazník, kde jsem se rodičů například ptala, kdy bylo dítě v kontaktu s infikovanou osobou, zda podstoupilo test nebo je kontaktovala hygiena,“ vypráví lékařka. Údaje z dotazníku si poté jednoduše překopírovala do karty, což jí ušetřilo spoustu času.

Podívejte se, jak Emmy pomáhá v ordinaci praktické lékařky.

„Pacienti jsou z Emmy nadšení a já na jedno kliknutí přeobjednám celé odpoledne.“

MUDr. Jana navrátilová

V barevně rozlišeném a přehledném kalendáři doktorka Dostálová vidí všechny objednané pacienty i důvod jejich návštěvy.

Pro zapomnětlivé rodiče je Emmy jednička

Kromě připomínání blížícího se termínu se Emmy skvěle osvědčila i při zasílání kopií posudků na letní tábory, lyžáky, kurzy plavání nebo třeba žádostí na logopedii,“ uvádí lékařka.

Při každé preventivní prohlídce posudek rodičům předává s dovětkem, aby si ho uschovali až do příští návštěvy. Jenže víc než polovina z nich posudek s platností na dva roky ztratí.

Vytisklé a nevyzvednuté žádanky se dříve hromadily a nakonec je zdravotní sestry musely skartovat. „Teď šetříme místo i papír. Dokument si vždy oskenujeme do počítače včetně razítka a podpisu. Když rodiče papír ztratí, požádají nás o zaslání kopie prostřednictvím Emmy.

Potenciál Emmy v pediatrii

Podpora Emmy je skvělá, stejně jako vývoj nových a zlepšování stávajících funkcí,“ oceňuje lékařka. Například od minulého týdne v Emmy přibyla nová funkcionalita – podrobné filtrování kartotéky podle věku přímo v Emmy. Pro mě to znamená mnohem pohodlnější práci – odpadá mi export dat z ambulantního softwaru a následný import dat do Emmy při hromadném zvaní pacientů,“ objasňuje.

Emmy do naší ordinace vnesla řád i klid na práci. Doporučila bych ji všem lékařům – i těm, kteří se ve svém oboru potýkají s podobnými specifiky jako pediatrie. Flexibilita Emmy je neuvěřitelná. A přitom je její používání opravdu snadné,“ uzavírá Zora Dostálová.

Chcete vědět více o tom, jak vám Emmy v ordinaci pomůže?

Domluvte si s námi nezávaznou on-line ukázku. Představíme vám Emmy a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Kontaktní formulář

Zpráva byla úspěšně odeslána. Ozveme se vám co nejdříve. Děkujeme
Je nám lto, ale něco se pokazilo.
Zkontrolujte si prosím vyplněné údaje a zkuste formulář odeslat znovu.

MUDr. Ondřej Sobotka

Zakladatel a vedoucí lékař Emmy

Tim Young

Zakladatel a CEO