Zapojené ordinace

Více než 200 ordinací používají Emmy - ve městech, na venkově, praktičtí lékaři a také ordinace jiných specializací.