Tim Young
4.6.2021

Virtuální sestra Emmy získává první investici

Tento týden Emmy Medical uzavřela investiční smlouvu se startup studiem společnosti TopMonks a skupinou zákládajících ordinací.

Od konce loňského roku, Emmy Medical nasadila svou virtuální sestru do více než sto ordinací po celém Česku, které dohromady slouží více než 300 tis. pacientům.  Za poslední tři měsíce se počet ordinací s Emmy ztrojnásobil, a Emmy zatím pomohla ordinacím vyřídit přes 80 tis. požadavků pacientů.

Spoluzakladatel Emmy Medical, MUDr. Ondřej Sobotka, komentoval:

„Mám velkou radost z investice TopMonks a našich kolegů. Pomohou nám urychlit vývoj Emmy a přinést nové a lepší služby ordinacím a jejich pacientům. Krizová doba COVID-19 ukázala, že změny v zavedených postupech jsou možné a mohou být prospěšné jak pro zdravotnický personál, tak pro pacienty. Emmy hlavně pomáhá řešit požadavky pacientů jinak, než přes přetížené telefonní linky. V době, kdy vše ostatní lze řešit online, vidíme stále velký prostor pro zlepšení. Doposud si pouze velké kliniky a skupiny mohly dovolit investovat do moderní on-line komunikace s pacienty. Virtuální sestra Emmy je ale dostupná úplně všem, i nejmenším ordinacím.“

V rámci investice došlo také k přejmenování společnosti a tak Emmy.md s.r.o. nyní nese nový název Emmy Medical s.r.o.

Zpět na výpis článků

Kontakt:

Pro technické dotazy či v případě zájmu o Emmy nás můžete kontaktovat na podpora@sestraemmy.cz

Zavolejte nám na
+420 222 360 060